Hirdetmény

Az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3529 Miskolc, Szabadságharc út 7., cégjegyzékszám: 05-10-000440, adószám: 12461062-2-05) a - Cstv. 8. § (2) bekezdés i) pont rendelkezéseire is tekintettel – értesíti hitelezőit, hogy a Társaság közgyűlése 2021. június 11-én csődeljárás megindításáról határozott.

A Miskolci Törvényszék 2021. június 23-án 6. Cspk. 2/2021/7. sz. végzésével elrendelte az ELMIB Zrt. csődeljárását.

A Miskolci Törvényszék 6. Cspk. 2/2021/12. sz. végzésével kijelölt vagyonfelügyelő:
MHB Risk Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. fszt. 1.)
A MHB Risk Kft. részéről kijelölt vagyonfelügyelő: dr. Munz Károly
(E-mail: munz@mhbrisk.hu Telefon: +36 62 420 945 Fax: +36 62 551 941)

A hitelezők fennálló követeléseiket a csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.
A csődeljárást elrendelő végzés közzétételének dátuma: 2021. július 1.

A követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat a bejelentéssel egyidejűleg szükséges befizetni vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.
A vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlaszáma: UniCredit Bank 10918001-00000111-74130033

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át – de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot – nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.

A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelés bejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.